glówna | fotogaleria | katalog | kontakty
+38 (067) 922-01-63
+38 (097) 57-57-303

paniv_p@ukr.net


    :  22 (105)
:  220656 (817701)
:  200490


© " " ", 2012
. ., - : [ Andriy_BURDYK ]™
SZALUNKI ENEJ
Budowlane rusztowanie
Drewniane domy
Plazmowe cięcie
Budowlane rusztowanie ENEJ-40
Certyfikaty

ENEJ - krajowy producent szalunków

JAK TO FUNKCJONUJE? Szczegóły produkcij

Wznosimy monolitowy karkas.
Rola szalunków albo co za czym?

Więc wyznaczyliśmy się; cegłę, płyty stropowe w stronę, - budujemy według technologii monolitowo-szkieletowej. Przyjęcie takiego postanowienia organizacją budowlaną natych-miast skierowuje próces budowlany w specyficzne łożysko, - jak na etapie projektowania i przygotowania, tak i na etapie bezpośredniego stawienia obiektu. I jeżeli momenty z przeznaczeniem działki, pozwoleniem, projektem, ryciem wykopu, zalewaniem poduszki są wyrzeszone, nastaje kolej wyznaczyć się z typem i ilością szalunków,  - ściennych i stropów.

Zwykle, po zalewaniu poduszki do boju wstępują pionowe szalunki odbywa się formowanie szyby windy, także ścian, kolumn, pylonów. Ostatnie z reguły nię są konstrukcjami złożonymi, dla tego dla ich formowania można wykorzystać (żeby potanić komplet) lżejsze szalunki, na wzór Sigma-prof 82 (seria środkowa), uważnie śledząc za dopuszczalną szybkością betonowania (2 2,4 m po wysokości/godz.). Najbardziej złożoną jest oczywiście konstrukcja szyby windy: ograniczony i równocześnie zamknięty przestwór (1,7×2,0 m czy nawet 2×2,5 m) w połączeniu z stałym wzrostem wysokości robót montażowych wysuwa osobliwe wymogi do szalunków ściennych. Jest porządane aby to były szalunki z kategorii serii ciężkiej (Sigma-prof 122) z maksymalnym hydrostatycznym ciśnieniem betonu do 80-90 kN/m2. Nie warto lekceważyć dźwigowymi pętlami, dwupoziomowymi ukośnicami: to jest zręczność i bezpieczeństwo prac montażowych. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na takie elementy jak rozszalowane kąty ruchome elementy kątowe, jakie dzięki swojej konstrukcji dają możliwość nieco zmniejszyć obwód szalunku, i tym samym istotnie zmniejszyć obciążenie na tarcze przy demontażu szalunków. Przy braku ich (co często robią aby komplet byl tańszy) demontaż szalunków przetworzy się w prawdziwe męki dla monterów: skondensowany beton w zamkniętej konstrukcji poprostu nię wypuści tarcze ze swego objęcia. Wznika bardzo duże prawdopodobieństwo mechanicznego uszkodzenia tarczy! Oszczędność na 4-ch kątach może wartować zabitego kompletu szalunków i nieprzydatności jego dla dalszego wykorzystania.

Doświadczeni budownicze wiedzą, że skondensowanie betonu w pionowych formach odbywa się 3-4 dni. Dla tego, formując wyżej wymienione konstrukcje szybów windowych, kolumn czy ścian, już trzeba mieć pod ręką komplet szalunków stropów dla pierwszego piętra (czy sutereny) dla zabezpieczenia ciąglości procesu produkcyjnego. Szybko zorientować się w koniecznej ilości elementów szalunków stropów, znając powierznię stropów, pomóże specjalny inżynieryjny suwak. Znając konieczną grubość przyszłego stropu, tenże przyrząd pomóże Wam prawidłowo rozstawić stojaki i rozłożyć drewniany dwuteownik. Na ogół, - stojak stropu, główka-korona, trójnóg, dwa rządy dźwigarów i laminowana dykta ponad nimi oto macie strop. Na pierwszy rzut oka wszystko jest proste. Lecz pozwolimy sobie dokladniej skomentować ten dżentelmenski komplet budowniczego.

W większosci wypadków stojaka stropu z nośna zdośnoscią 1,5 2,0 t (15 kN, w zależności od roboczej wysokości) ta skalą roboczą 2,10 3,50 m wystarczy dla formowania stropu o grubości zalewania do 200 mm. Jest pożądane, żeby gwint stojaka był otwarty i ocynkowany, a nakrętka kuta, ale jeżeli jesteście posiadaczem całkowice ocynkowanego stojaka (dla ocynkowanego gorącym cynkowaniem) nasi Wam gratulacje! Koncentracja stojaków na 1m2 składa 0,6-0,8 sztuk. Na każdy stojak przypada głowka-korona (czy po prostu korona), ona może być ocynkowaną lub wymalowaną, - nie jest to zasadniczo. Głównym, jest, żeby w kierunku podłużnym ona dokładnie fiksowała jeden dźwigar stropu, a w poprzecznym dwa dźwigary. Trójnóg (odciążony czy wzmożony, ocynkowany czy malowany) jest elementem, podtrzymującym stojak stropu na etapie stawienia samego stropu. Za pomocą trójnoga znacznie przyspiesza się proces instalowania stojaków stropu i układania drewnianych dźwigarów. Błędnym jest zdanie że trójnóg zabezpieczy pewność stania stojaków podczas podania betonu i zapobiegnie w razie czego ich padaniu, dla tego trójnóg musi być potężnym, ciężkim, rozległym z olbrzymim hakiem wzmacniania stojaka. Niestety żaden, nawet potrójnie wzmocniony trójnóg, nie strzyma procesu padania stropu w wypadku, jeśli był popełniony błąd w biegu montowania konstrukcji stropu, czy naruszono technologię równomierności i szybkości podania betonu. To błyskawiczny podobny lawinie proces i nie daj Boże aby do takiego doszło na jakimkolwiek 
 ryginał artykułu jest w *.pdf
( .
7-9, (99-101), 2015 r.)
placu budowlanym! Własnie funkcja podtrzumująca trójnogów określa ich ilość w komplecie szalunków stropów blisko jednej trzeciej od ilości stojaków. Natomiast drewniany dwuteownik ma być w komplecie z rozrachunku 2,8-3,4 m. bieżący/1m²  stropów. Z reguły, w kierunku podłużnym wykorzystują typowe rozmiary 3,60 ta 3,90 m, w poprzecznym 2,45 lub 2,65 m. Inne rozmiary dźwigara (1,90, 2,90, 3,30 i in.) także zastosowują się, według wymagania obiektu, ale tu swoje słowo powinna powiedzieć brygada budowlana. Przypomniemy, że wierzchni (poprzeczny) rząd dźwigarów, na jaki bezpośrednio układają się standartowe arkusze dykty (1,25×2,50 m.), formuje się z uwzględnieniem międzyosiowej długości między dźwigarami 0,5-0,6 m.

Więc, z elementami zorientowalismy się, schemat rozdzielnika jest oswojony, - do przodu, formujemy stropy! Ułożywszy laminowaną dyktę, wiążymy osprzętową siatkę. Na tym etapie nie warto lekceważyć ustalaczami ochronnej warstwy wyrobami z masy plastycznej, jakie  zaopatrzą dokładna projektową wysokość ochronnej warstwy armatury. Prosto, wygodnie, cywilizowanie i nie drogo. Rekomendowany schemat rozdzielnika formowanie kwadratów o rozmiarze 0,4×0,4 m. we wszyskich kierunkach. I oto teraz placówka jest gotowa do pryjęncia betonu. No a dalej, wytrzymawszy 10-14 dni, możemy przystąpić do formowania konstrukcji analogicznych (windowa, kolumny), co i wcześnej, ale już na piętrze następnym. Jeżeli, prawidłowo organizować pracę (szczególnie wykorzystać zasadę przeopierania, i w zależności od warunków temperaturowych, pracować z 30-70% nadwyżką stojaków stropów), to można równocześnie formować monolitowe działki na kilku piętrach, dokładnie dotrzymując się norm stosunkowo obciążenia świeżosformowanych konstrukcji monolitowych. I w takim tempie posuwamy się od sutereny do wierzchniego piętra, wznosząc monolitowy karkas.

Podsumując zauważymy: dla tego, żeby wzniesienie zaprojektowanego monolitowego karkasu odbywało się jakościowo, prędko, bez naruszenia rozkładu, pionowe szalunki i szalunki stropów należy wybrać zawczasu, obliczyć i przygotować do wykorzystania na obiekcie, wziąć pod uwagę ich indywidualne osobliwości. I odnieść się do tego trzeba bardzo poważnie i odpowiedzialnie! Szalunki, jak instrument są rzeczą złożoną i drogą, ale bardzo efektywną we wprawnych rękach i przy wprawnym ich wykorzystaniu zgodnie z pzeznaczeniem, co niewątpliwie przewiduje pewny poziom wiadomości i praktyczne doświadczenie budowniczych monolitów. Kiedyż widzisz, jak na niektórych obiektach wybitni specjaliści w dziedzinie monolitu z szalunkowych tarczy formują trapy dla taczek u ciężaruwek, a ich bracia po myśli położywszy na pewnej wysokości dwuteownik w niewłaściwą dla niego pozycję (nie na żebro, a bokiem), z godnej uwagi uporczywością, sprawdzają stojąc na nim prawo ciążenia powszechnego wznika nieprzeparte pragnienie wyprawić kopniakami ten intelektualny rozkwit za ławkę szkolną uczyć się matematyki, fizyki, kreślarstwa tam przynajmniej szkody nie narobią i nie będą narażać na niebezpieczeństwo swoje i czyjeś życie. Inwentarz fachowy fachowcom-zawodowym! Ze swojej strony, my, jak krajowy producent ściennych szalunków i szalunków stropów, dołożymy maksimum siły, umiejętności, wiedzy, stwarzając ten inwentarz profesjonalny. Spodziewamy się, że nasi starania nie miną na darmo, i w najbliższej przyszłości świat zobaczy dziesiątki monolitowych i monolitowo-karkasnych budowli.


Pawło Paniw
Ph.D., dyrektor Sp. z o. o. "PP "ENEJ LTD"
Dźwigar z nasadkami
Dźwigar z nasadkami.
Dokładniej >>>