glówna | fotogaleria | katalog | kontakty
+38 (067) 922-01-63
+38 (097) 57-57-303

paniv_p@ukr.net


    :  22 (77)
:  220656 (817673)
:  200462


© " " ", 2012
. ., - : [ Andriy_BURDYK ]™
SZALUNKI ENEJ
Budowlane rusztowanie
Drewniane domy
Plazmowe cięcie
Budowlane rusztowanie ENEJ-40
Certyfikaty

ENEJ - krajowy producent szalunków

JAK TO FUNKCJONUJE? Szczegóły produkcij

Plazmowe cięcie


Plazmove cięcie (gazoplazmowe cięcie) jest to rodzaj plazmowej obróbki metalu cięciem.W jakości instrumentu do cięcia wykorzystuje się strumień plazmy. W czasie dzisiejszym jest to jedna z najbardziej perspektywicznych technologij na skutek pewności, łatwości i oszędności w porównaniu z innymi metodami cięcia metalu.

Proces plazmowego cięcia wygląda następnie: między elektrodą i metalem, jaki rozcina się przy pomocy impulsu wielkiej częstotliwości zapala się łuk elektryczny. Pod ciśnieniem w kilku atmosfer w dyszę podawa się gaz (powietrze, tlen dla cięcia metali żelaznych, argon, azot, wodór dla cięcia metali kolorowych czyli stopu), jaki łukiem elektrycznym przekształca się w strumień plazmy z temperaturą 5000-25000 stopni przy szybkości 500-1500 m/sek. Grubość metalu, podlegąjacego rozcięciu może sięgać 200 mm.

Dla ochłodzenia rozpylacza zastosowa się powietrzne (strumień gazu) lub cięczowe ochłodzenie. W wypadku ostatnim jakość obróbki polepsza się.

Zasadnicze przewagi plazmowego cięcia:

  • w ten sposób można obrabiać jakikolwiek metal czy stop;
  • wysoka jakość, dokładność i czystość cięcia;
  • brak ograniczenia w skomlikowaniu odróżniających się form;
  • wysoka szybkość cięcia;
  • brak deformacji cieplnej metalu, jaki rozcina się wskutek jego lokalnego i nieistotnego rozgrzewania.
Dźwigar z nasadkami
Dźwigar z nasadkami.
Dokładniej >>>